Incasso machtiging

Zeer gemakkelijk bij periodieke facturen.
Voorafgaand ontvangt u altijd een factuur en zonder toestemming zullen we niets incasseren.

  ONDERGETEKENDE

  BANKGEGEVENS

  Lijst met bank BIC-codes

  Ik machtig Kwee IT om huidige- en toekomstige facturen af te schrijven van het door mij opgegeven rekeningnummer en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden van Kwee IT.

  Door ondertekening van bovenstaand formulier geeft u toestemming aan Kwee IT om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Kwee IT. Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Kwee IT

  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u contact met ons opnemen of deze laten terugboeken. Neem voor het terugboeken binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.